Naše odchovy Cichlid-Fuljer

AKTUALIZÁCIA ponuky naších rýb sa udiala 24.jún 2019
Kvalitné odchovy, výlučne len z našej chovne !
genus  speciesgenerationlengthpcs
Tanganika cichlids
Altolamprologus PHOTO/videocalvus Congo "Black calvus" wildf13-4100
calvus Congo "Black calvus" wildf14-620
PHOTOcalvus Chaitika "White calvus" rare wildf1350
PHOTOcalvus Nkamba bay "Yellow calvus" rare wildf1350
calvus Nkamba bay "Yellow calvus" rare wildf14-60
PHOTO/videocompressiceps Kantalamba "Gold head" wildf13-4300
compressiceps Kantalamba "Gold head" wildf14-650
PHOTO/videocompressiceps Muzi "Gold head" wildf13-4300
compressiceps Muzi "Gold head" wildf14-650
PHOTO/videocompressiceps Kiku "Black Widow" rare wildf13-4200
compressiceps Kiku "Black Widow" rare wildf14-6100
PHOTOcompressiceps "Mandarin" Very Rare f1f2small0
compressiceps Titcha "Mandarin" Very Rare WILDf13-40
PHOTOsp. Sumbu shell2,5-3200
PHOTOsp. Sumbu shell3-430
CallochromisPHOTOmacrops Ndole "red"430
macrops Ndole "red"5-70
PHOTO/videomacrops Kasanga "red eye" wildsmall0
macrops Katonga "Black" wild3-40
Chalinochromis PHOTOsp. 'Bifrenatus'4-59
sp. 'Bifrenatus'5-60
sp. 'ndobhoi' Bulu point wildf14-50
sp. 'ndobhoi' Bulu point wildf15-60
CyphotilapiaPHOTOgibberosa Lupota wildf13-40
PHOTO/videogibberosa Tembwe wildf13-40
Cyprichromis PHOTO/videomicrolepidotus Kasai4-5,520
microlepidotus Kasai6-80
PHOTO/videomicrolepidotus Kiriza "Black"4-5,530
microlepidotus Kiriza "Black"5,5-720
microlepidotus Kiriza "Black"7-100
PHOTOsp. 'leptosoma kitumba' Kitumba wildf1small30
sp. 'leptosoma kitumba' Kitumba wildf15,5-70
sp. 'leptosoma kitumba' Kitumba wildf17-100
PHOTOsp. 'leptosoma jumbo' Speckleback Mobasmall20
sp. 'leptosoma jumbo' Speckleback Moba5,5-70
sp. 'leptosoma jumbo' Speckleback Moba7-100
PHOTOsp. 'leptosoma jumbo' Kekese "Yellow head"4-5,520
sp. 'leptosoma jumbo' Kekese "Yellow head"5,5-70
EnantiopusPHOTO/videosp. ’Kilesa’ wildf14-550
sp. ’Kilesa’ wildf15-70
PHOTOmelanogenys Namansi wildf15100
PHOTOmelanogenys Namansi wildf15,5-70
EretmodusPHOTOcyanostictus Mtosi wildf13-40
cyanostictus Mtosi wildf14-50
PHOTO/videomarksmithi Kalya wildf12-310
marksmithi Kalya wildf14-50
GnatochromisPHOTOpermaxilaris Kasanga wildf14-50
HaplotaxodonPHOTOmicrolepis Kigoma wildf14-50
Julidochromis PHOTO/videomarlieri Burundi wildf13,5-4,520
marlieri Burundi wildf15-6,550
PHOTO/videoregani Chisansef24-54
regani Chisansef25-60
regani Nsumbu Zambia "Gold" wildf1small0
PHOTO/videomarksmithi Kipili3,5-4,5100
marksmithi Kipili5-6200
marksmithi Kipili6-8100
PHOTO/videomarksmithi Nkondwe Island wildf14-50
marksmithi Nkondwe Island wildf15-60
PHOTOtranscriptus Gombe 3,5-4,5100
transcriptus Gombe 5-650
Lamprologus PHOTObrevis Congo wildf13-40
brevis Congo wildf14-510
PHOTO/videomeleagris (stappersi )2,5-310
PHOTO/videomultifasciatus 2,5-350
ocellatus Bangwe wildf12,5-30
PHOTO/videoocellatus Gold2-320
PHOTOocellatus Kigoma wildf12,5-30
PHOTOsimilis Karilani wildf1small0
PHOTO/videospeciosus2,5-30
Neolamprologus PHOTO/videobuescheri Kamakonde "Zaire Gold"3,5-50
PHOTObuescheri Gombe wildf13-520
PHOTO/videocylindricus4-50
cylindricus Isinga Island wildf14-50
PHOTOfurcifer Tanzania wildf13,5-4,50
furcifer Tanzania wildf15-710
PHOTOhelianthus Kamakonde f1f2small0
helianthus Kamakonde f1f25-60
PHOTOchristyi Fulwe Rocks wildf13,5-40
christyi Fulwe Rocks wildf15-6200
christyi Fulwe Rocks wildf16,5-850
PHOTO/videoleleupi Kavala "Black" very rare wildf13,5-410
leleupi Kavala "Black" very rare wildf15-60
PHOTO/videoleleupi Uvira "ORANGE"4-5100
leleupi Uvira "ORANGE"5-60
leleupi Uvira "ORANGE"6-80
PHOTO/videopulcher Kantalamba "daffodil" wildf13,5-4,5100
pulcher Kantalamba "daffodil" wildf15-650
PHOTO/videosignatus2,5-3,50
OphtalmotilapiaPHOTO/videonasuta Kipili "Gold" wildf14-50
PHOTO/videoboops Nkondwe Island wildf14-510
PHOTO/videoboops Nkondwe Island wildf15-620
Paracyprichromis PHOTO/videobrieni Nkondwe Island wild raref14-50
brieni Nkondwe Island wild raref15-70
PHOTO/videonigripinnis Chituta bay "Blue Neon" wildf1small0
nigripinnis Chituta bay "Blue Neon" wildf15-70
SpathodusPHOTOerythrodon Kigoma wildf13-40
Tropheus PHOTO/videodubois Maswa wildf1320
dubois Maswa wildf14-5,50
PHOTO/videomoorii Ilangi Yellow wild, f1f1+f23-40
PHOTOmoorii Kambwimba wild Very Raref13-435
PHOTOsp. 'black' Kiriza wildf13-450
sp. 'black' Kiriza wildf14-520
sp. 'black' Kiriza wildf15,5-70
PHOTOsp. 'black' Pemba Bemba3-450
sp. 'black' Pemba Bemba4-550
sp. 'black' Pemba Bemba5,5-70
PHOTO/videosp. 'ikola' wildf1small0
XenotilapiaPHOTOnigrolabiata Red Princess Very Raref23,5-40
PHOTOsingularis Kalya wild VERY RAREf1315
singularis Kalya wild VERY RAREf15-75
Malawi cichlids
AristochromisPHOTOchristyi4-50
christyi7-100
Aulonocara PHOTO/videobaenschi Benga4-5100
baenschi Benga5,5-70
baenschi Benga7-100
PHOTOethelwinnae4-550
ethelwinnae5,5-70
PHOTOfire fish "Coral red"4-550
fire fish "Coral red"5,5-70
PHOTO/videofire fish "Ice Blue"4-550
fire fish "Ice Blue"5,5-740
PHOTOjacobfreibergi Cape Maclear 4-5,530
jacobfreibergi Cape Maclear5,5-70
PHOTOjacobfreibergi "Eureka"4-520
jacobfreibergi "Eureka"5-70
PHOTO/videojacobfreibergi Mamelela wildf14-5100
jacobfreibergi Mamelela wildf15,5-750
jacobfreibergi Mamelela wildf17-100
PHOTOmaylandi Kandeense Nkhata Bay wildf14-5100
maylandi Kandeense Nkhata Bay wildf15,5-740
PHOTO/videomaylandi Maylandi4-50
maylandi Maylandi 5,5-720
maylandi Maylandi7-100
PHOTO/videostuartgranti Chilumba wildf14-550
stuartgranti Chilumba wildf15,5-720
stuartgranti Chilumba wildf17-100
PHOTO/videostuartgranti Maulana wildf14-5100
stuartgranti Maulana wildf15,5-70
PHOTO/videostuartgranti Usisya wildf14-5100
stuartgranti Usisya wildf15,5-70
PHOTOsp. 'lwanda' Hai Reef wild raref14-5150
sp. 'lwanda' Hai Reef wild raref15,5-70
sp. 'lwanda' Hai Reef wildf17-100
PHOTO/videosp. Red rubin 4-5100
sp. Red rubin5,5-70
sp. Red rubin7-100
Copadichromis PHOTO/videoazureusf24-5100
azureusf25,5-7200
azureusf27-10100
PHOTO/videoborleyi "Nice red"4-50
PHOTO/videogeertsi Gomef23,59
geertsi Gomef25,5-70
PHOTO/videochrysonotus4-50
chrysonotus5,5-70
PHOTO/videocyaneus Zimbawe rock4-520
cyaneus Zimbawe rock5-60
PHOTO/videosp. 'fire-crest mloto' Rare3-40
sp. 'fire-crest mloto' Rare4,5-60
PHOTO/videomloto (trewavasae) Ivory Lupinguf14-550
mloto (trewavasae) Ivory Lupinguf15,5-70
CynotilapiaPHOTO/videoaurifrons Mphanga Rocks wild,f1f1-f23,5-4100
aurifrons Mphanga Rocks wild,f1 f1-f24,5-680
aurifrons Mphanga Rocks wild,f1f1-f26-950
PHOTOzebroides Cobwe3,5-430
zebroides Cobwe4,5-60
PHOTO/videozebroides Chewere new wildf13,5-420
zebroides Chewere new wildf14-50
PHOTO/videozebroides Jalo Reef wild,f1f1-f23,5-4200
zebroides Jalo Reef wild,f1f1-f24,5-650
zebroides Kakusa "White top" new wildf13,5-40
zebroides Kakusa "White top" new wildf14-50
PHOTO/videozebroides Likoma Island "Red Top" wildf14-550
zebroides Likoma Island "Red Top" wildf15,5-750
zebroides Likoma Island "Red Top" wildf17-100
PHOTO/videosp. 'hara' Gallireya Reef3,5-4,540
sp. 'hara' Gallireya Reef5-60
sp. Ndonga Deep3,5-4,550
sp. Ndonga Deep5-60
Cyrtocara PHOTOmoorii Chilumbaf2small0
moorii Chilumbaf26-70
moorii Chilumbaf27-100
ChindongoPHOTOdemasoni Pombo Rocks3,550
demasoni Pombo Rocks4,5-60
PHOTOflavus Chyniankwazi4-5150
flavus Chyniankwazi5,5-750
PHOTO/videosaulosi "Coral red"3,5-420
saulosi "Coral red"4-5,50
socolofi Thumbi Point4-550
socolofi Thumbi Point5-60
Iodotropheussprengerae "Red"3,5-450
sprengerae "Red"4,5-60
Labeotropheus trewavasae Chidunga Rocks "Red Top" MC fem wildf14-550
trewavasae Chidunga Rocks "Red Top" MC fem wildf15,5-70
trewavasae Manda OB female wildf14-530
trewavasae Manda OB female wildf15,5-70
trewavasae "Marmelade cat"4-530
trewavasae "Marmelade cat"5-60
Labidochromis caeruleus Nkhomo Reef wild+f1f1+f23,530
caeruleus Nkhomo Reef wild+f1f1+f24,5-60
hongi "Sweden red"3,5-4100
hongi "Sweden red"4-5100
hongi "Sweden red"6,5-80
chizumulae Chizumulu f1f23-410
chizumulae Chizumulu wildf14-5,50
sp. 'blue white' Tansania rare3-450
sp. 'blue white' Tansania rare4,5-650
sp. 'perlmutt' Higga Reef3,5-4100
sp. 'perlmutt' Higga Reef4,5-60
sp. 'Yellow'3,5-4100
sp. 'Yellow'4-5,530
sp. Yellow Lion's cove wild raref13-420
Lethrinopsalbus Kande Islandf24-520
albus Kande Islandf25,5-730
albus Kande Islandf27-1030
sp. 'gold' Harbour Island (Monkey Bay)450
sp. 'gold' Harbour Island (Monkey Bay)3,5-440
sp. 'Mbasi'small0
sp. 'Mbasi'5,5-70
Melanochromis auratus Chidunga Rocks wildf13,5-450
auratus Chidunga Rocks wildf14-5,50
chipokae4-5100
chipokae5,5-70
MetriaclimaPHOTO/videoaurora Malawi wildf14-550
aurora Malawi wildf15-780
callainos ( zebra pearl ) Kirondo wildf13,5-420
callainos ( zebra pearl ) Kirondo wildf14,5-60
callainos ( zebra pearl ) Lupingu wildf1small20
emmiltos Mphanga Rocks wildf1small0
emmiltos Mphanga Rocks wildf15,5-750
emmiltos Mphanga Rocks wildf17-100
fainzilberi Hongi Island wildf14-55
fainzilberi Hongi Island wildf15,5-70
fainzilberi Ikombe rare4-550
fainzilberi Ikombe rare5,5-730
fainzilberi Ikombe OB very rare3,5-420
fainzilberi Ikombe OB very rare5,5-70
fainzilberi Maison Reeff23-4200
fainzilberi Maison Reeff24-5200
fainzilberi Maison Reeff25,5-70
lombardoi Mbenji Island wildf13,530
lombardoi Mbenji Island wildf14-5,50
sp. 'dolphin' Thumbi Point Rare wild+f1f1+f23,51
sp. 'dolphin' Thumbi Point Rare wild+f1f1+f24-50
sp. 'elongatus goldbar' Chizumulu Islandf23,5-4,530
sp. 'elongatus goldbar' Chizumulu Islandf25-70
sp. 'elongatus chailosi' Chitande Island wildf1small30
sp. 'elongatus chailosi' Chitande Island wildf15-70
sp. 'elongatus chewere' Chewere wildf13,5-4,5150
sp. 'elongatus chewere' Chewere wildf15-750
sp. 'kingsizei' North Nkanda wildf14-550
sp. 'kingsizei' North Nkanda wildf15-7100
sp. 'kingsizei' North Nkanda wildf17-950
sp. 'membe deep', Likoma wildf1325
sp. 'msobo' Magunga wildf13-450
sp. 'msobo' Magunga wildf14-50
sp. 'red top gallireya' Gallireya Reef wildf14-550
sp. 'red top gallireya' Gallireya Reef wildf15-6,5150
sp. 'red top gallireya' Gallireya Reef wildf17-10100
sp. 'zebra gold' OB Kawangaf2320
sp. 'zebra gold' OB Kawangaf24-60
sp. 'zebra gold' Lions Cove OB femalef23,5-50
zebra Chizumulu Chiwi Rocks OB f. Rare wildf13-40
Otopharynx lithobathes black "orange dorsal"3,5-40
lithobathes black "orange dorsal"4-5,50
lithobates l. Zimbawe Rock "Sulphur head"4-5150
lithobates l. Zimbawe Rock "Sulphur head"4-5,50
lithobates l. Zimbawe Rock "Sulphur head"6-80
Petrotilapiamicrogalana wildf13,5-40
microgalana wildf14,5-650
Placidochromisphenochilus Mdoka "White Lips"4-5300
phenochilus Mdoka "White Lips"5-6200
phenochilus Mdoka "White Lips"6-830
phenochilus Mdoka "White Lips"8-100
sp. 'phenochilus tanzania' Lupingu4-5200
sp. 'phenochilus tanzania' Lupingu5-6100
sp. 'phenochilus tanzania' Lupingu6-880
sp. 'phenochilus tanzania' Lupingu wildf13-40
sp. 'phenochilus tanzania' Lupingu wildf15-60
Protomelasfenestratus Taiwan Reeff2440
fenestratus Taiwan Reeff25,5-70
sp. 'johnstoni solo'3-420
sp. 'johnstoni solo'5-60
sp. 'spilonotus tanzania' "Yellow"4-550
sp. 'spilonotus tanzania' "Yellow"5,5-750
sp. 'spilonotus tanzania' "Yellow"7-1030
taeniolatus taeniolatus Lupingu4-50
PHOTOtaeniolatus taeniolatus Namalenje Island3-430
taeniolatus taeniolatus Namalenje Island5,5-70
Pseudotropheus cyaneorhabdos Maingano Island4-550
cyaneorhabdos Maingano Island5-60
interruptus Chizumulu Island4-550
interruptus Chizumulu Island5,5-730
perileucos Likoma new wild3,5-4,540
perileucos Likoma new wild5-620
perspicax Ndumbi "red top"420
perspicax Ndumbi red top4,5-60
polit Lion's cove wild3,5-430
polit Lion's cove wild4,5-60
sp. 'acei' Itungi3,5-4,5200
sp. 'acei' Itungi5-7100
sp. 'acei' Luwala wildf13,5-4,550
sp. 'acei' Luwala wildf15-70
sp. 'elongatus masimbwe' Masimbwe Is. wildf14-530
sp. 'elongatus masimbwe' Masimbwe Is. wildf14-5,50
sp. 'elongatus neon spot'4-520
sp. 'tursiops chitendi' Kirondo wild raref13,5-4,520
sp. 'tursiops chitendi' Kirondo wild raref14,5-60
sp. 'williamsi north' "Blue Lips"4-5150
sp. 'williamsi north' "Blue Lips"5-6100
sp. 'williamsi north' "Blue Lips"6-730
SciaenochromisPHOTOfryeri Likoma Island wildf14-50
Taeniolethrinopsfurcicauda Chiofu Liwani f1f23,5-4,50
furcicauda Itungi wildf13,5-4,50
Tropheopssp. 'aurora' Mbamba Bay wildf13,5-4,530
sp. 'aurora' Mbamba Bay wildf15-720
sp. 'aurora' Mbamba Bay wildf17-100
sp. 'chilumba'4-54
sp. 'lumbira' wildf13,5-450
sp. 'lumbira' wildf14,5-6100
sp. 'lumbira' wildf16-850
sp. 'red fin' Usisya3-40
Tyranochromisnigriventer South wildf14-50
nigriventer South wildf15,5-720
wild - chované ryby pochádzajú z prírody.
F1 - prvá generácia po rodičoch z prírody.